top of page

En verden der det å nå ditt fulle potensial er normen

Vår visjon

Våre tjenester

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Hva er merking?

Vi har erfaring i hele pipelinen; fra innsamling og merking til modellering og distribusjon. Vi mener dette er nødvendig for å forstå og gjennomføre et prosjekt på riktig måte og opprettholde effektiv kommunikasjon med deg som kunde.

Våre tjenester

Hva er merking?

Våre tjenester

Hva er merking?

Hva er merking?

Vi har erfaring i hele pipelinen; fra innsamling og merking til modellering og distribusjon. Vi mener dette er nødvendig for å forstå og gjennomføre et prosjekt på riktig måte og opprettholde effektiv kommunikasjon med deg som kunde.

Våre tjenester

Direct Impact Through Naya Initiatives

Naya Child Care

Naya recognizes the challenges of juggling work and family, which is why we offer child care services. This allows our employees to work with peace of mind, knowing their children are well cared for in a safe environment. By supporting our team members' personal and professional needs, we're investing in a brighter future for all generations.

Naya Education

Naya understands the importance of continuous learning and development, particularly for our employees. We offer education opportunities that emphasize English proficiency, computer skills, and social studies. By investing in their learning, we empower our employees to advance their careers and pursue their ambitions, creating a ripple effect of positive change within our organization and beyond.

Naya Well-Being

At Naya, we prioritize the safety and well-being of our employees. We provide reliable transportation services to ensure they arrive safely at work and return home. Additionally, we offer nutritious meals to fuel our team members throughout the day, promoting their health and productivity.

Vi har erfaring i hele pipelinen; fra innsamling og merking til modellering og distribusjon. Vi mener dette er nødvendig for å forstå og gjennomføre et prosjekt på riktig måte og opprettholde effektiv kommunikasjon med deg som kunde.

Våre tjenester

Et helhetlig perspektiv på AI-utvikling

Våre tjenester

Merketjenester for alle dine behov

Hos NAYA anerkjenner vi den kritiske rollen til datamerking av høy kvalitet i utviklingen og suksessen til modeller for kunstig intelligens (AI). Det er viktig for oss å anerkjenne th sjmakl faioa.

Våre tjenester

Merketjenester for alle dine behov

Hos NAYA anerkjenner vi den kritiske rollen til datamerking av høy kvalitet i utviklingen og suksessen til modeller for kunstig intelligens (AI). Det er viktig for oss å anerkjenne th sjmakl faioa.

bottom of page