top of page

Hva er merking?

Bølger

Bølger

Våre tjenester

Hva er merking?

Bildekommentarer og merking er grunnleggende prosesser i datasyn og maskinlæring, avgjørende for å lære maskiner å forstå og tolke visuelle data.

?

kurser i datasyn og maskinlæring, avgjørende for å lære maskiner å forstå og tolke visuelle data.

Skum

Bølger

Sand

Dekk

Flaske

Plastpose

Bildekommentarer og merking er grunnleggende prosesser i datasyn og maskinlæring, avgjørende for å lære maskiner å forstå og tolke visuelle data.

?

kurser i datasyn og maskinlæring, avgjørende for å lære maskiner å forstå og tolke visuelle data.

Datalagring

Dataforberedelse

Algoritme programmering

Algoritmeutvikling

Datainnsamling

Merking

Våre tjenester

Et helhetlig perspektiv på AI-utvikling

Vi har erfaring i hele pipelinen; fra innsamling og merking til modellering og distribusjon. Vi mener dette er nødvendig for å forstå og gjennomføre et prosjekt på riktig måte og opprettholde effektiv kommunikasjon med deg som kunde.

Våre tjenester

Løs dine behov for datamerking og merknader

Labeling Starter Pack

For Startups & Small Businesses

Access to publicly available or continuously gathered data for AI development.​

Flexibility to experiment and customize annotation as needed.

Affordable prices and options to start with small batches.

Scale-Up Support

For Growing Businesses

Robust annotation services for large volumes of data with varying complexity.

Quality-assured annotations without privacy-sensitive data.

Opportunities for cost-effective scaling with increased revenue

Premium Boost

For Established Enterprises

Specialized handling of GDPR and privacy-sensitive data.

Deep domain expertise for complex datasets and high data security.

Focus on transparency and willingness to pay for premium services.

Vi skaper innvirkning gjennom Naya-initiativer

Hos NAYA anerkjenner vi den kritiske rollen til datamerking av høy kvalitet i utviklingen og suksessen til modeller for kunstig intelligens (AI). Det er viktig for oss å anerkjenne th sjmakl faioa.

Våre tjenester

Hos NAYA anerkjenner vi den kritiske rollen til datamerking av høy kvalitet i utviklingen og suksessen til modeller for kunstig intelligens (AI). Det er viktig for oss å anerkjenne th sjmakl faioa.

Våre tjenester

Mitt første møte med India

Vi skaper innvirkning gjennom Naya-initiativer

Hos NAYA anerkjenner vi den kritiske rollen til datamerking av høy kvalitet i utviklingen og suksessen til modeller for kunstig intelligens (AI). Det er viktig for oss å anerkjenne th sjmakl faioa.

Våre tjenester

Våre tjenester

Adaptable and secure

High Quality Solutions

At Naya, we understand the importance of high-quality data labeling in the development and success of artificial intelligence (AI) models. Our data labeling services ensure the accuracy and efficiency required to maximize the performance of your models.

A Collective Understanding

Image annotation can be challenging, as annotators often have varying opinions on the correct labels. We ensure our decisions meet your expectations and maintain consistency across your dataset.

 

We prioritize thorough documentation and mutual understanding between our annotators and you, the customer. By maintaining a stable project workforce and leveraging our experience and established routines, we guarantee continuity in your labeled datasets.

Custom Labeling for Computer Vision

At Naya, we prioritize the safety and well-being of our employees. We provide reliable transportation services to ensure they arrive safely at work and return home. Additionally, we offer nutritious meals to fuel our team members throughout the day, promoting their health and productivity.

bottom of page